Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2020

0079 7ad2 350
gorzkawoda
2062 ab07 350
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakwasmilosz kwasmilosz
gorzkawoda
7158 dbad 350
Reposted fromPoranny Poranny viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
gorzkawoda
9456 5d25 350
gorzkawoda
Chyba, to nie tak miało wyglądać,  Chyba miałeś mnie  kochać 
                                            -indiferencia
gorzkawoda
gorzkawoda
1510 8334 350
Reposted fromExfeletes Exfeletes viakwasmilosz kwasmilosz
gorzkawoda

Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.

— Thomas Bernhard
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viakwasmilosz kwasmilosz
gorzkawoda
gorzkawoda
8826 fb79 350
gorzkawoda
Ja... ja naprawdę w tej chwili nie bardzo wiem, kim jestem, proszę pana. Mogłabym powiedzieć, kim byłam dziś rano, ale od tego czasu musiałam się już zmienić wiele razy.
— Alicja w Krainie Czarów
Reposted fromczekoladowa czekoladowa viakwasmilosz kwasmilosz
gorzkawoda
Rozdarta jestem w sobie. Głos w krtani supły wiąże, cichne. 
gorzkawoda
4668 6ce8 350

January 04 2020

gorzkawoda
7831 a0eb 350
Reposted fromkarahippie karahippie viasweetnothingg sweetnothingg
gorzkawoda
Chciałabym mieć już spokój w sercu i poukładane myśli w głowie.
gorzkawoda
2351 f114 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viasweetnothingg sweetnothingg
gorzkawoda
6448 8094 350
Reposted frompiehus piehus viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
gorzkawoda
3691 4661 350
Reposted fromSilentRule SilentRule viakwasmilosz kwasmilosz

November 24 2019

gorzkawoda
6141 c5de 350
Reposted fromzciach zciach viakwasmilosz kwasmilosz
gorzkawoda
"Czasami mi smutno i też nie mam gdzie z tym pójść".
— Marek Hłasko "Listy"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl